Korsten puhtaks
25 oktoober 2013
25 oktoober 2013,
 Off

– Kes on korstnapühkija – korstnapühkija on isik, kellele on väljastatud Kutsekoja pool kutsetunnistus ja kelle missiooniks on küttekolle, lõõr või korsten puhtaks saada.

– Mida korstnapühkija teeb – korstnapühkija tagab korstnate, küttekollete ja nende lõõride puhastamisega esmase tuleohutuse.

– Korstnapühkija on kohustatud töö käigus kontrollima kütteseadmete korrasolekut ja vastavust seadustele. Korstnapühkija puhastab kütteseadmeid õigete töövõtete ja töövahenditega.

– Korstnapühkijalt võite julgelt nõu küsida kütteseadmete paigaldamisel.

– Kui korsten puhtaks on saadud, siis korstnapühkija on KOHUSTATUD väljastama kütteseadme puhastamise akti.

Ärge kartke korstnapühkijat, ta on alati teile abiks nõu ja jõuga! Korstnapühkija andmed leiab kontaktide alt.

Comments are closed.