Koostöös Päästeametiga toome siinkohal välja mõned näited mida ei tohiks teha ja mis võib juhtuda, kui ohutuseeskirju rikkuda.

Ohutuse tagamiseks soovitame tutvuda küttesüsteemi puhastamise nõuetega ja tuleohutuse seadusega.

Ei ole harv juhus, kui pliidi ukse ümbruses puudub mõni kivi või uks puudub hoopiski, sleped on lagunenud ja on suitsulekked, ahi on mõrasid täis ja ajab suitsu sisse jne jne… Ja kui korstnapühkija osutab mõnele kütteseadmega seotud probleemile, siis ei tee ta seda kiusu pärast, vaid kohustusest tagada Teie enda turvalisus kütteseadme kasutamisel. Kahjuks ei saa ka mainimata jätta, et mõni ametivend jätab ilmselge tuleohu puhul märkused tegemata, aga seda eesmärgil, et mitte kaotada klienti. Kas nii on õige, otsustab igaüks ise oma südametunnistuse järgi. Mina arvan, et ei ole.