Projekti kirjeldus:

Kuupäev:
 06.2013
Rubriik:
Korstnad
Korsten pigitab? Kas Teil avaneb pööningul sama pilt nagu alltoodud fotodel?

Korstna pigitamise põhjuseid võib olla mitmeid. Kuid tänapäeval on enamlevinud põhjuseks see, et vanasse/olemasolevasse korstnasse on ühendatud keskkütte katel, mille suitsugaaside väljumistemperatuur katlast on väga madal ning ei ole sobilik kivikorstnale (lõõri suurus ei vasta katla nõuetele).
Kuna pööning on külm ning kivid on külmad, ei jõua katlast väljuv madala temperatuuriga suitsugaas kive nõutava temperatuurini üles soojendada. Seetõttu toimub ka kondenseerumine ning vee ja tahma koosmõjul hakkab pigi vuugivahedest läbi immitsema. Ei ole ka harv juhus, kui ka kivid mõranevad, mis võib tekitada täiendavat tuleohtu nt katuse läbiviigu kohtades. Korstnalõõri kogunenud pigi viib halbade kokkusattumuste mõjul ka korstna põlenguni. Pigi põleb 1200 C juures ning paisub kuni 7 korda (Polüuretaanvahu efekt ehk nö „makrofleksi efekt“). Korstna kivi ei ole kohe kindlasti mõeldud selliste temperatuuride talumiseks ning paisuv pigi surub korstna laiali tekitades tõsist tuleohtu.

Oleme väljatöötanud tehnoloogia, mis välistab sellise pildi. Kasutame kõrgkvaliteetset šamottkorstna moodulit (tootja Wolfshöher, millele tootja annag 20 aastase garantii), laome moodulile voodri, soojustame sisu alates pööningust (juhul, kui ei ole vajalik korstnarenoveerimine alates korstnajalast). Voodrit on võimalik viimistleda kliendi maitse järgi (krohvimine, viimistlemine erinevate viimistlusdetailidega).

Antud lahendus vastab tuleohutusnõuetele ning on soodsam turul pakutavatest moodulkorstnatest. Ülesladumine võtab reeglina 1-2 päeva ning saate juba kütta. Hinnakirja leiab siit.

Fotod: