Ühe ahju lugu
29 jaanuar 2014
Rubriik: Teenused
29 jaanuar 2014,
 Off

Et Teie kodu saaks õige suuruse ja küttevõimsusega ahju, on vaja järgmisi andmeid:

1. Köetava ruumi pind ja ruumala.
2. Ahju asetus ruumis
3. Välisseina konstruktsioon (soojustus)
4. Põranda soojustus
5. Akende arv ja nende ligikaudne U väärtus
6. Korstna tüüp ja selle pikkus.

Loomulikult on nüansse veel, kasvõi see, mitmendal korrusel kütteseade hakkab paiknema jne. Sellepärast väidangi, et iga kodu jaoks on ahi oma omaduste poolest individuaalne ja sünnib peremehe/naise ja pottsepa koostöös. Loomulikult arvestab pottsepp tellija soovidega ja seda seni, kuni füüsika lubab.

Ja ikka kehtib ütlus, et klient on kuningas seni, kuni koostöö toimub vastastikkusel lugupidamisel ja headest tavadest lähtuval asjaajamisel.

Ahju sünnilugu

Selleks, et laduda majapidamisele individuaalset ahju, on vaja eelnevalt see projekteerida ja kontrollida selle efektiivsust. Vaata tabelit.

Ahju arvutamine vastavalt EN 15544:

Projektiandmed:
Projekti number:
Kuupäev: 15.12.2013
Fail:
Nimi:
Tellija:
Aadress:
Asukoht:
Tehnilised andmed:
Küttevõimsus: 2,0 kW
Max. puude kogus: 14,8 kg
Min. puude kogus: 7,4 kg
Korsten:
Kivikorsten 27×27
Korstna kasulik kõrgus: 5,8 m
Pikkus: 27,0 cm
Laius: 27,0 cm
Lõõri pikkus = 6,95 m
Põlemiskolle:
Tüüp: Tavaline põlemiskolle (alaline)
Põhja pindala: 1626 cm²
Gaasipilu ristlõige: 15 cm²
h = 60 cm
a = 30 cm
b = 54 cm
Arvutustulemused:
Kütusee põlemine: 11,5 kg/h
õhuhulk: 0,041 m³/s
Heitgaasi vool: 0,052 kg/s
Minimaalne lõõri pikkus: 4,96 m
Lõõri pikkus: 6,95 mKorstnalõõri sisetemperatuur: 84 °C
Korstnast väljuva gaasi temperatuur: 139 °C
Efektiivsus: 85 %
Rõhuvahe: 1,18 Pa

Kütteseadmete arvutus – lõõride andmed:

Nr. l [m] h [m] Uml. A [cm²] h [cm] b/Ø [cm] T [C°] VA [m³/s] Hv [m/s] ph [Pa] f pr [Pa] pd [Pa] zeta pu [Pa]
Lõõr 1 0,20 0,00 0 375 25,0 15,0 541 0,121 3,22 0,00 0,0447 0,11 2,22 0,00 0,00
Lõõr 2 0,40 -0,40 90 450 18,0 25,0 514 0,117 2,60 -3,31 0,0429 0,12 1,49 1,20 1,79
Lõõr 3 0,30 0,00 90 500 25,0 20,0 485 0,113 2,25 0,00 0,0420 0,07 1,16 1,20 1,40
Lõõr 4 0,75 0,75 90 414 18,0 23,0 444 0,107 2,57 5,89 0,0435 0,26 1,61 1,20 1,93
Lõõr 5 0,65 0,00 90 570 20,0 28,5 395 0,099 1,74 0,00 0,0412 0,09 0,79 1,20 0,95
Lõõr 6 0,30 0,00 90 524 20,0 26,2 365 0,095 1,81 0,00 0,0417 0,05 0,89 1,20 1,07
Lõõr 7 0,65 0,00 90 524 20,0 26,2 337 0,091 1,73 0,00 0,0417 0,10 0,85 1,20 1,02
Lõõr 8 0,25 0,25 90 460 20,0 23,0 313 0,087 1,89 1,70 0,0426 0,05 1,06 1,20 1,27
Lõõr 9 0,65 0,00 90 460 20,0 23,0 290 0,084 1,82 0,00 0,0426 0,13 1,02 1,20 1,23
Lõõr 10 0,30 0,00 90 440 20,0 22,0 268 0,080 1,83 0,00 0,0429 0,07 1,07 1,20 1,29
Lõõr 11 0,65 0,00 90 440 20,0 22,0 247 0,077 1,76 0,00 0,0429 0,14 1,03 1,20 1,24
Lõõr 12 0,25 0,25 90 420 20,0 21,0 229 0,075 1,78 1,45 0,0432 0,06 1,09 1,20 1,31
Lõõr 13 0,65 0,00 90 420 20,0 21,0 213 0,072 1,72 0,00 0,0432 0,15 1,06 1,20 1,27
Lõõr 14 0,30 0,00 90 420 20,0 21,0 197 0,070 1,66 0,00 0,0432 0,06 1,02 1,20 1,23
Lõõr 15 0,65 0,00 90 420 20,0 21,0 181 0,068 1,61 0,00 0,0432 0,14 0,99 1,20 1,19
vbs 16 0,10 324 18,0 18,0 170 0,066 2,04 0,00 0,0392 0,04 1,63 0,93 1,52
Sissetulev õhk 9,82
Põleti 5,43 5,03
Korsten 5,8 729 27,0 27,0 152 0,063 0,87 26,85 0,27 1,24 0,40
Summa 38,00 1,89 34,94

*  –  kõik pöörded on loetud samuti lõõrideks, langev, pööre, tõusev ja 3 ringlõõri pöörded kaasa arvatud.

Veerus T( C0) on näha suitsugaasi temperatuuri langemine, sellest tulenevalt on oluline, et ka lõõri sein muutuks õhemaks tagamaks sooja ühtlane eraldumine väliskesta.

Lõõri skeem:

Lõõri skeem
Korstna andmed:

Projekt
Tellija:
Aadress:
Asukoht:
Kütteseade
Tüüp: Ahi
Kütus Puit (max 17% niiskust)
Võimsus: 2,0 kW
Salvestusaeg: 24 h
Efektiivsus: 84,9 %
Suitsugaasivool: 0,052 kg/s
Väljuva suitsugaasi temp: 171,9 °C
Vajalik surve 24,97 Pa
CO2 7,1 Vol%
Soojatakistus: 0,02547 m²K/W
Keskmine voolutakistus/karedus: 0,0020 m
Korsten
Tüüp: kivikorsten 27×27
Kasulik kõrgus: 5,8 m
Sellest ruumis sees: 1,0 m
Mõõdud:
Soojatakistus: 0,65000 m²K/W
Keskmine voolutakistus/karedus: 0,0033 m
Funktsionaalse kontrolli väärtused
Korstna alumine survetugevus (Pz): 26,3 Pa
Alarõhu korstna sisselaske avas (Pze): 25,0 Pa
Korstna siseseina temperatuur (Tiob): 84,4 °C
Korstnast väljuva suitsugaasi temperatuur (Tob): 139,1 °C
Tegelik suitsugaasi kiirus (Wm): 0,87 m/s
Piiri temperatuur (Tg): 55,8 °C
Funktsiooni tõendamine
Pz – Pze = 1,3 Pa
Pz – PB = 16,5 Pa
Tiob – Tg = 28,6 °C
Hindamise tingimused
Surve tingimused on täidetud: JAH
Täidetud vastavuses temperatuuriga: JAH

Kui ahju asukoht on olemas, siis tuleb ahju alus paika laduda. Isoleerimaks vundamendist tulenevat jahedust (eriti vanade majade puhul, kus vundament ei ole lahendatud kaasaegsete võtetega), laome aluseks poorbetoonploki. Poorbetoonplokk on valmistatud survetihedusega fb=3.0 N/mm2 ning soojaerijuhtivus 0,10W/mK.

Ahju alus

Siin on valmimas kolle ja on näha esimese langeva ja tõusva lõõri osa.

Kolle

Freesitud auk on vajalik gaasipilu, et kogunevad gaasid saaks ära minna.

Gaasipilu

Allolevalt pildilt on näha kahte olulist momenti:

1. Kuna tegemist on umbkoldega, siis õhuvõtt on lahendatud külgede pealt. Põhjuseks on asjaolu, et põlemisel kolde seinad soojenevad ning nende tagant tulev õhk soojeneb ette. See tagab koldes kõrgema temperatuuri ja puhtama põlemise ehk rohkem soojust eraldub kividesse. Loomulikult säästab puhtam põlemine ka keskkonda.

2. Kolde sillus on lahendatud spetsiaalse kolde plaadiga, et vältida raua kasutamist terves ahjus. Kuna raua (raudlati) soojuspaisumine on erinev, võib see paisutada kolde ja ahju konstruktsiooni. Loomulikult on erinevaid raua isoleerimise lahendusi, kuid kindlam on kasutada samaliigilisi sama soojuspaisumisega kive, jättes vajalikud deformatsiooni vuugid.

Kaks momenti

Alloleval pildil on näha, et ukseavas on punased kivid isoleeritud šamottplaadiga. Punaseid kive ei tohi koldesse paistma jätta, kuna kolde temperatuur on kõrge ning punane kivi kipub lagunema.

Ukseava

Kolle on kaetud koldeplaadiga …..

Koldeplaat

….kolde lagi pealt.

Kolde lagi

Ringlõõrid (pildid on tehtud töö käigus ja kõik lõõrid on puhastatud hiljem)

Ringõõrid

Tahmaluugile ava freesimine sisekesta …

Tahmaluugi ava

… tahmaluugi ava, mis suletakse freesitud kiviga või topsiga.

Tahmaluugi ava

Ahju lagi

Ahju lagi

Tulemus …

Tulemus Tulemus

Ahju on võimalik ka krohvida savikrohviga, lisada kivi elemente jne jne….

Comments are closed.